CỤM THI ĐUA 6 TỈNH BẮC TRUNG BỘ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016. | Tin tức
Tin tức - Tin tức Hà Tĩnh
Bản in
Tin đăng ngày: 24/11/2016 - Xem: 771
CỤM THI ĐUA 6 TỈNH BẮC TRUNG BỘ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016.

Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế (cụm trưởng) cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức Hội nghi tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảng Hội nghị 

Theo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Toàn cụm có 7.090 tổ hợp tác, 3.699 hợp tác xã (HTX), Liên hiệp hợp tác xã. Trong đo: Hà Tĩnh 1.251 HTX, Nghệ An 689 HTX, Thanh Hóa 911 HTX, Thừa thiên Huế: 245 HTX, Quảng trị 344 HTX, Quảng Bình 259 HTX. Năm 2016 Liên minh HTX các tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển nhiều HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực như Môi trường, Tin hoc, tiêu thụ sản phẩm ....Toàn Cụm có 342 HTX được thành lập mới (Quảng Trị 10 HTX; Quảng Bình 6 HTX; Hà Tĩnh 211 HTX; Nghệ An 42 HTX; Thanh Hóa 30 HTX và Thừa thiên Huế có 43 HTX), trong thời gian qua các thành viên trong Cụm cũng đã tích cực phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012 đến nay đã chuyển đổi 2.176/2.570 HTX đạt tỷ lệ 85% trong đó: Quảng Trị 297 HTX đạt 86,3%; Quảng Bình 150 HTX đạt 71%; Hà Tĩnh 396 đạt 98%; Nghệ An 495 đạt 89,2%; Thanh Hóa 627 đạt 75,7%; Thừ thiên Huế 210 đạt 91,3%)

 

Đ/C Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu của Liên minh HTX tỉnh Nghệ An

 

Phong trào thi đua của Cụm đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Cụm có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của Cụm đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của từng đơn vị, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cụm ngày càng vững mạnh. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã xây dựng được Quỹ thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện hiệu quả hơn.

Ký giao ước thi đua năm 2017 

Trao cờ luân lưu cụm trưởng, phó cụm trưởng năm 2017

Hội nghị đã bình chọn, suy tôn Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế; HTX nông nghiệp Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đơn vị xuất sắc đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2016. Tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017 và chuyển giao cụm trưởng, phó cụm trưởng cho Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa (cụm trưởng); Liên minh HTX tỉnh Nghệ An (Phó cụm trưởng) năm 2017.

Lê Phúc. Liên minh HTX Hà Tĩnh.

 

 
 
VIDEO CLIPS
Nông nghiệp Hà Tĩnh, tiềm năng và lợi thế
Thành Lê - Hà tĩnh mình thương & Cảm xúc từ câu hò
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - Thu Hiền
Video Hà Tĩnh Quê Mình
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 28 - Tất cả: 602,954
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.881544 - 0393.881836 -Fax: 0393.882891
Email: lienminhhtx@hatinh.vn - Website: http://lienminhhtxhatinh.org
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net

Báo hà tĩnh | Công thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh | Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh | Liên minh HTX Việt Nam | Chương trình gửi nhận VB |