HÀ TĨNH: TẬP TRUNG NGUỒN LỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ | Chia sẻ kinh nghệm
Chia sẻ kinh nghệm
Bản in
Tin đăng ngày: 15/1/2015 - Xem: 1564
HÀ TĨNH: TẬP TRUNG NGUỒN LỰC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Trong những năm qua do ảnh hưởng của suy thoái tài chính, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và trong nước nền kinh tế cũng gặp không ít khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; đặc biệt là thiệt hại của lũ lụt lịch sử năm 2010, dịch bệnh bùng phát, đe dọa đến sản xuất, đời sống của nhiều nơi…

 Nhưng với sự quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, được sự giúp đỡ của Trung ương, Chính phủ; sự vào cuộc của các cấp, các ngành; sau 10 năm thực hiện NQ TW5 (khóa IX) “về đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” nên KTTT Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, ban hành nhiều chính sách và có những giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích, hỗ trợ KTTT phát triển; vì vậy số lượng HTX, THT mới thành lập trong các ngành, các lĩnh vực tăng nhanh, đa dạng về hình thức và  quy mô hợp tác, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh thực sự có hiệu quả, đời sống của thành viên từng bước cải thiện và nâng cao; góp phần quan trọng vào việc xóa đói - giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, nhưng Hà Tĩnh đã ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Trước năm 2010, mỗi năm ngân sách tỉnh chỉ dành 5 - 7 tỷ đồng cho việc thực hiện các chính sách hỗ trợ  nông nghiệp, nông thôn thì giai đoạn 2011 - 2014 tổng kinh phí hỗ trợ là 345 tỷ đồng, bình quân 86,25 tỷ đồng/năm. Riêng hỗ trợ phát triển KTTT 5 năm (2010 - 2014) HĐND, UBND tỉnh đã trích ngân sách 3.317,506 triệu đồng cho công tác đào tạo cán bộ HTX; 1.175,5 triệu đồng đào tạo nghề cho các thành viên HTX; hỗ trợ  thành lập mới các HTX 6.945 triệu đồng; tỉnh đã trích ngân sách 13 tỷ đồng thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sau năm năm hoạt động khẳng định thực sự có hiệu quả, thiết thực đối với các HTX; ngoài những nguồn vốn nói trên Quỹ hỗ trợ và giải quyết việc làm tuy số lượng không lớn 1.400 triệu đồng nhưng đã góp phần quan trọng vào giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn nông thôn.

Với chức năng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, Liên minh HTX đã cùng các sở, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách  pháp luật của nhà nước như: hỗ trợ tập huấn, thành lập mới HTX; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất. Riêng năm 2014, đã phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư kiểm tra, thẩm định đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 9,95 tỷ đồng để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 5 HTX mua sắm trang thiết bị với số tiền 210 triệu đồng; thành lập mới 39 HTX với 709 triệu đồng, 15 HTX mua xe chở rác với 1,5 tỷ đồng; 660 triệu cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 04 tỷ đồng bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Hỗ trợ HTX theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (khóa XV). Vì vậy, số lượng HTX, THT thành lập ngày càng tăng và hoạt động khá hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 757 tổ hợp tác, 759 HTX hoạt động ở các lĩnh vực: Dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rau củ quả, xây dựng, dịch vụ môi trường… Năm 2014, thành lập 239 THT, tăng 119 THT so với năm 2010. 4 năm (2010 – 2014) có 497 HTX thành lập mới, riêng năm 2014 thành lập 125 HTX. Các tổ hợp tác, HTX hoạt động đa dạng,  phong phú, nhiều tổ hợp tác, HTX đã góp vốn, góp sức để sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nói chung các HTX đã thực hiện việc chuyển đổi, đăng ký sản xuất kinh doanh theo Luật HTX năm 2012, bước đầu phát huy tốt, khắc phục được những hạn chế yếu kém của HTX kiểu củ.

Cùng với phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với KTTT; những năm gần đây một loạt chính sách được ban hành như: Quyết định 24, 23, 62, 67, 135…. về  hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; về tiêu thụ sản phẩm; về khuyến khích sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao; về hỗ trợ vay vốn các tổ chức tín dụng.v.v.. của UBND tỉnh. Liên minh HTX đã phối hợp, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn nên  nhiều mô hình trong sản sản xuất, nhất là chăn nuôi lợn nái, trồng rau củ quả, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao điển hình như: HTX chăn nuôi Hà Phi; chăn nuôi tổng hợp Hợp Lực; Cẩm Xuyên, HTX chăn nuôi và DVTH Hà Trung; nuôi trồng thủy sản Bắc Hòa, Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên; HTX Ngọc Long, TP. Hà Tĩnh; HTX Phú Thành, Xuân Thành, Nghi Xuân; HTX chăn nuôi và DVTH Hoàng Châu; Bình An, Kỳ Bắc, Kỳ Anh… thông qua các tổ hợp tác, HTX, các doanh nghiệp đã liên kết, hợp tác với nhau, tăng thêm sức hợp tác trong cộng đồng để tạo thành sức mạnh, khắc phục khó khăn và làm ăn ngày càng hiệu quả cao.

Năm 2012, bước đầu khi mới thành lập đang rất khó khăn nhờ Liên minh HTX từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển HTX đã cho chúng tôi vay 450 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của các ban, ngành,đoàn thể từ một vùng hoang vu giờ đã thành một trang trại quy mô, có đường sá,  điện vào đến tận nơi, chúng tôi đã đầu tư nuôi lợn thịt với quy mô 1200/lứa, trừ chi phí mỗi lứa lãi trên 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức lương 5 triệu đồng/tháng.” Chị Trần Thị Hà Phi - Giám đốc HTX Hà Phi vui mừng chia sẽ.

Đánh giá về sự thành công và kết quả đạt được của KTTT thời gian qua, phải khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện NQ TW5 (khóa IX) “về đổi mới và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể” của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong 10 năm qua thể hiện Hà Tĩnh đã có những chính sách đồng bộ, có nhiều cách làm sáng tạo trong việc phát triển KTTT, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình, mô hình mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh chú trọng đưa KTTT thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng trong việc XĐGN - GQVL, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Phấn đấu đến năm 2016 không còn HTX hoạt động hình thức, các HTX yếu kém dưới 10%, có từ 60 - 70% HTX hoạt động từ khá trở lên; 70% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó có 25% cán bộ quản lý có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; tốc độ tăng trưởng bình quân trong khu vực đạt từ 6,5 - 7%/năm, xây dựng 65-80 mô hình HTX điển hình tiến tiến mỗi năm. Với vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ; là “bà đỡ” của các HTX, tổ hợp tác, Liên minh HTX tiếp tục phối hợp với các huyện, ngành, đoàn thể chỉ đạo để thành lập để có mô hình tổ hợp tác, HTX liên doanh liên kết phát triển sản xuất theo chuổi sản phẩm, đồng thời tham gia điều hành, quản lý nguồn vốn, hỗ trợ các HTX mở rộng sản xuất, tăng thu nhập cho HTX và thành viên góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới./.

Hoàng Hiền: Phòng Kế Hoạch hỗ trợ.

 
 
VIDEO CLIPS
Nông nghiệp Hà Tĩnh, tiềm năng và lợi thế
Thành Lê - Hà tĩnh mình thương & Cảm xúc từ câu hò
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - Thu Hiền
Video Hà Tĩnh Quê Mình
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 125 - Tất cả: 545,428
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.881544 - 0393.881836 -Fax: 0393.882891
Email: lienminhhtx@hatinh.vn - Website: http://lienminhhtxhatinh.org
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net

Báo hà tĩnh | Công thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh | Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh | Liên minh HTX Việt Nam | Chương trình gửi nhận VB |