CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ HTX HÀ TĨNH | Tư vấn
Tư vấn - Tin tức Hà Tĩnh
Bản in
Tin đăng ngày: 14/1/2015 - Xem: 1735
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÁN BỘ HTX HÀ TĨNH

Phong trào HTX Việt Nam phát triển mạnh vào những năm 60, 70, 80 của thế kỷ 20, kinh tế tập thể đã góp phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, luôn được Đảng và Nhà nước ta ban hành Luật, cơ chế chính sách để xây dựng, phát triển, 3 lần ban hành, bổ sung, sửa đổi (Luật HTX 1996, Luật HTX 2003 sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012).

Phải nói rằng: Hơn một thập kỷ qua là khoảng thời gian đầy biến động của kinh tế. Suy thoái kinh tế toàn cầu, khủng hoảng trầm trọng kéo dài, chính vì vậy Kinh tế tập thể (KTTT) cũng gặp không ít khó khăn, cũng là lúc KTTT vượt qua thử thách khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của mình trong việc góp phần cùng kinh tế nhà nước giữ vững và củng cố nền kinh tế quốc dân trong giai đoạn đầy khó khăn thử thách này.

Đảng, Nhà nước ta xác định phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là HTX theo đúng định hướng, chiến lược đòi hỏi phải được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết về HTX, về phát triển kinh tế tập thể. Vì vậy công tác tuyên truyền, tập huấn đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để hình thành phát triển HTX trong giai đoạn hiện nay.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX là nhiệm vụ trọng tâm nằm trong kế hoạch công tác thường niên của Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh. Hàng năm, Liên minh HTX tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2014, đã cùng các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Trường cán bộ Liên minh HTX Việt Nam, Đại học Hà Tĩnh, Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC; với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, tâm huyết, nhiệt tình, là những giảng viên cao cấp trực tiếp giảng dạy. Nhờ vậy đã tổ chức 37 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 3.000 lượt cán bộ là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán, các sáng lập viên HTX...Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn thời gian từ 3-5 ngày cho kế toán, Trưởng ban Kiểm soát các HTX được học viên các lớp học đồng tình cao.

Bài học thành công và hiệu quả nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX chính là sự quan tâm vào cuộc thực sự của các địa phương. Nơi nào chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo thì không những công tác đào tạo bồi dưỡng có hiệu quả mà phong trào HTX, các mô hình HTX làm ăn có hiệu quả phát triển nhanh và mạnh. Ngoài bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, Liên minh HTX thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép triển khai Luật HTX năm 2012 và các cơ chế chính sách mới nhằm giúp các HTX tiếp cận các chính sách của Trung ương, của Tỉnh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Thực hiện Nghị quyết 122/2010/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, về phê duyệt đề án “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015” và các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho các HTX. Hiện nay, cán bộ quản lý HTX trên địa bàn toàn tỉnh có 186 người có trình độ đại hoc, 497 người trình độ cao đẳng, trung cấp, 924 người có trình độ sơ cấp.

Trong những năm qua, Liên minh HTX đã cùng phối hợp với trường Đại học Hà Tĩnh và các huyện mở 4 lớp đại học hệ vừa học vừa làm, có 186 đồng chí tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh về công tác tại các địa phương. Ngoài ra còn tập trung hỗ trợ cho các cán bộ HTX tham gia đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khác. Cung cấp đội ngũ cán bộ quản lý cho các HTX, bước đầu ra trường phát huy tác dụng khá tốt và đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từng bước phấn đấu đạt mục tiêu như nghị quyết HĐND đã xác định: tỷ lệ cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác đã qua đào tạo trình độ đại học đạt 20% và trình độ trung cấp đạt 50%.

Thực hiện Kết luận số 56 KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (khoá IX) “Về đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết 122 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2010 - 2015”. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2015 Liên minh HTX tiếp tục phấn đấu thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt. Đặc biệt là công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ HTX, để phát triển cả số lượng và chất lượng. Thường xuyên thay đổi phương pháp đào tạo, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức tổ chức, tạo thêm nhiều nét mới trong công tác tổ chức nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX vững vàng về kiến thức, chuyên sâu về nghiệp vụ để giúp HTX hoạt động chất lượng tốt hơn, hiệu quả cao hơn trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Để đạt được những nội dung trên rất cần sự quan tâm thường xuyên, toàn diện lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể đặc biệt là sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và sự cố gắng vươn lên từ nội tại của cán bộ quản lý các HTX; tin tưởng rằng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã của Hà Tỉnh sẽ đáp ứng với yêu cầu của công cuộc đổi mới để phục vụ tốt cho sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới ./.
Hoàng Hoa – Phòng Đào tạo
 
 
VIDEO CLIPS
Nông nghiệp Hà Tĩnh, tiềm năng và lợi thế
Thành Lê - Hà tĩnh mình thương & Cảm xúc từ câu hò
Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - Thu Hiền
Video Hà Tĩnh Quê Mình
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 103 - Tất cả: 545,406
 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.881544 - 0393.881836 -Fax: 0393.882891
Email: lienminhhtx@hatinh.vn - Website: http://lienminhhtxhatinh.org
Thiết kế Website bởi TVC Media - Website: http://sarahitech.net

Báo hà tĩnh | Công thông tin UBND tỉnh Hà Tĩnh | Điều hành tác nghiệp Hà Tĩnh | Liên minh HTX Việt Nam | Chương trình gửi nhận VB |